YÖNETİM POLİTİKAMIZ

            Ham maddesi, Üretim Konusu Ve Ürünleri İle Çevre Dostu Olan Fabrikamız;

• Otomotiv sektöründen ve sanayiden kaynaklanan (motor yağı hariç) 1. Ve 2. Kategori atık yağların; toplanması ve geri kazanım işlemlerini yapmak,

• Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile bunların gerçekleştirilmesi için tesisler kurmak ve işletmek,

• Bu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

• Ulusal ve Uluslar arası Yasal mevzuatın öngördüğü gereklerin yerine getirilmesi konularında atık yağ üreticilerine hizmet etmek yoluyla ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak ve istihdam yaratmak,

• Çağdaş dünya gerekleri doğrultusunda, hatasız, hızlı doğaya, çevreye, nezakete ve saygıya özen göstererek hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlar ile çalışanlarımızın memnuniyetlerini artırmak,

• İş sağlığı ve güvenliği için gerekli imkânları sağlayan, çalışma ortamını güvenli hale getirerek iş kazalarını önlemek,

• Çevreyi, faaliyet ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden koruyarak kirlenmesini önlemeyi, bu amaçla programlar oluşturmak, yasal şartlara uygunluk sağlamak, amaç ve hedefler belirleyerek çevre performansımızı sürekli geliştirmek,

• Kaynaklarımızı doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanmak,

• Doğal kaynak ve yardımcı maddeleri daha etkin kullanmak,

• Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek, Şirketimizin Yönetim Politikasıdır.


DD-01 /R.01 Yayın Tarihi 30.03.2009         Genel Müdür


-->Organizasyon Şeması