LABORATUVAR POLİTİKAMIZ

       İmkanlarımızın elverdiği ölçüde talepte bulunan diğer kuruluşların ihtiyaç duyduğu deneyleri, iyi mesleki ve teknik uygulama ile kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak gerçekleştirmek Laboratuvarımızın taahhüdü altındadır.

Laboratuvar kendisinden hizmet isteyen Engin Geri Kazanım birimlerini bir iç müşteri olarak algılar.

Bu doğrultuda oluşturduğumuz yönetim sisteminin amacı verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız ve kesin olmasını güvence altına almaktadır.

Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik, Laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

Engin Geri Kazanım Laboratuvarı olarak, deney hizmetini, her zaman müşteri ile mutabık kalınan şartlarda ve öncelikle uluslararası kabul görmüş metotlarla, ISO 17025 standardına uygun olarak vereceğimizi taahhüt ederiz.

Yukarıda anılan ilkelerin ışığında Laboratuvarda ISO 17025’e uygun bir yönetim sistemi oluşturulmuş, standardın öngördüğü başta Kalite El Kitabı olmak üzere dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur.

Deneylere katılan tüm personelin, bu dokümanları öğrenmeleri ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Laboratuvar yönetimi de ISO 17025 standardına uymak zorundadır ve yönetimin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.


İlk Yayın Tarihi: 21/12/2011         Genel Müdür Birol ENGİN


ANALİZ FİYAT LİSTESİ

Deneyi Yapılan MalzemeAnaliz AdıAnaliz Metodu/StandartÜcret
Atık YağToplam Halojenler ve Klorür *200,00 (TL)
Atık YağParlama Noktası Tayini (Kapalı Kap Metodu)ASTM D93 45,00 (TL)
Atık YağParlama Noktası Tayini (Açık Kap Metodu)TS EN ISO 2592 ASTM D92 45,00 (TL)
Atık YağPCB’lerin (Poliklorlu Bifeniller) (GC-ECD ile) TayiniTS EN 12766-1TS EN 12766-2700,00 (TL)
Atık YağKrom Tayini (Cr)EPA 719065,00 (TL)
Atık YağKurşun Tayini (Pb)EPA 742065,00 (TL)
Atık YağKadmiyum Tayini (Cd)EPA 713065,00 (TL)
Atık YağArsenik Tayini (As)EPA 7061 A65,00 (TL)
Atık YağMetal Tayini için ön İşlem (Numune başına)EPA 3051 A100,00 (TL)
Atık YağPetrol Sıvıları Boru Hattından Numune AlmaTS 900-2 EN ISO 3171 250,00 (TL)
Atık YağPetrol Sıvıları Elle Numune AlmaTS 900-1 EN ISO 3170 250,00 (TL)

• Analiz ücretlerine %18 KDV dahil değildir.
• Laboratuvarımız tüm parametrelerdeTÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
• * işaretli parametreler TÜRKAK tarafından akredite edilmiş TAŞERON LABORATUVARIMIZDA yaptırılmaktadır.
• Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1” kapsamında tabloda belirtilen metodlara göre analizi yapılıp raporlanacaktır.
• TS 900-1 EN ISO 3170:2005 STANDARDINA GÖRE ALINMIŞ NUMUNELER GÜNEŞ IŞININA MARUZ BIRAKILMAYACAK ŞEKİLDE 1 LİTRELİK CAM ŞİŞELERDE KABUL EDİLİR.