Şirket Profili Engin Geri Kazanım Tesisi, Atık Madeni Yağların toplanması ve geri kazanımında faaliyet göstermek amacı ile Gökçeyurt Mh. Samsun Devlet Yolu No:364 Mamak/ANKARA adresinde kurulmuştur. Kurulduğu tarihten bu yana kurumsal bir yapı oluşturmaya çalışan firmamız, faaliyet göstermiş olduğu konu ile ilgili olarak tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş ve çalışmalarına bu kapsamda devam etmiştir. Engin Geri Kazanım Şirketi de kurumsal yapısını ve uyguladığı teknolojiyi günün gereklerine uyumlaştırarak, Bakanlıktan bu alanda 21.12.1999 tarihinde İŞLETME BELGESİ alan ilk kuruluş olmuştur. Atık madeni yağlar konusunda amacımız; Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri dikkate alarak, serbest rekabet ortamında ve çevre duyarlılığını pratiğe aktararak, atık madeni yağları çevreye zararsız hale getirmek ve ürün olarak geri kazanmaktır.